You are here
Home > 2014 > februari

Skandinaviska som ett gemensamt språk

Språk är i sig själv ett kommunikationsverktyg för att kunna förmedla tankar till ord. För att kunna kommunicera måste vi välja ett gemensamt kommunikationsverktyg. Vad gäller för folk i Sverige har man valt svenskan som standardspråk. Jag som kommer från Danmark har alltid betraktat svenska, danska och norska språket som

Syriens väg ut från inbördeskriget

Måste man verkligen välja mellan Jihadister/Islamister och Assad eller finns det en tredje väg? Hur demokratisk är den Syriske oppositionen och vilka framtidsvisioner har den? Vad kan kurderna (PYD) bidra med till att lösa konflikten?   Västvärldens roll måste vara att jobba framåt med demokratiska rörelser för ett demokratiskt och sekulärt Syrien. Istället

Top