You are here
Home > Author: Seven Yurtseven Ülgü

”Hedern i flerdimensionellt perspektiv ”

Abstract ”Hedern i flerdimensionellt perspektiv” - En kvalitativ studie om hur sex unga kvinnor och män med ursprung i Turkiet resonerar om heder, jämställdhet och integration. Syftet med studien är att beskriva hur hederskulturen upplevs av unga vuxna kvinnor och män med ursprung i Turkiet. Den semistrukturerade intervjumetoden har valts för den

CHP ve Sosyal demokrasi

Günümüz Türkiyesinde demokrasinin son kırıntıları yok edilirken aktif muhalefet yapması gereken partiler nekadar demokrattır nekadar iddea ettiği gibi sosyal demokrattır cevap verilmesi gereken sorulardan birtanesidir. Tüm okurların aşağıdaki yazıyı okuduktan sonra yeniden sosyal demokrat parti ne demektir ve ve hangi karekteristik ideolojik yapıda olmasını yeniden düşünmelereni tavsiye ederim. Önemli olanda

1945 öncesi CHP ve bugünün AKP, CHP ve MHP milli mutabakat hükümeti

Türkiye plüralizmle faşizmin ve nazizmin yenilgisiyle 1945 yılında tanışmaya basladı ve plüralist sistemin çok sesli ve fikirler etrafında rekabeti ile  tanıstı. Tabiki bu normativ  anlamda demokrasiye geçiş demokrasi ile konsalidasyonu ile sonuçlanacak bir hedef ile başlatılan değil konjektürel ve yeni dünya düzeninde kendi yerini belirleme olarak gelişti. Benim bu yazı ile

Turkiets minoritetspolitik och dess påverkan på konsolidering av demokratin

1.1 Inledning Osmanska Imperiet var ett multietniskt samhälle med en gemensam religion som utgjorde den gemensamma identiteten. Imperiets kollaps efter första världskriget och den ökade nationalismen bland befolkningarna var en hot mot den turkiska existensen. Den ökade turkiska nationalismen utvecklade idén om att de sista landområden som de hade kvar

Skandinaviska som ett gemensamt språk

Språk är i sig själv ett kommunikationsverktyg för att kunna förmedla tankar till ord. För att kunna kommunicera måste vi välja ett gemensamt kommunikationsverktyg. Vad gäller för folk i Sverige har man valt svenskan som standardspråk. Jag som kommer från Danmark har alltid betraktat svenska, danska och norska språket som

Syriens väg ut från inbördeskriget

Måste man verkligen välja mellan Jihadister/Islamister och Assad eller finns det en tredje väg? Hur demokratisk är den Syriske oppositionen och vilka framtidsvisioner har den? Vad kan kurderna (PYD) bidra med till att lösa konflikten?   Västvärldens roll måste vara att jobba framåt med demokratiska rörelser för ett demokratiskt och sekulärt Syrien. Istället

Top