You are here
Home > Kurdistan

Syriens väg ut från inbördeskriget

Måste man verkligen välja mellan Jihadister/Islamister och Assad eller finns det en tredje väg? Hur demokratisk är den Syriske oppositionen och vilka framtidsvisioner har den? Vad kan kurderna (PYD) bidra med till att lösa konflikten?   Västvärldens roll måste vara att jobba framåt med demokratiska rörelser för ett demokratiskt och sekulärt Syrien. Istället

Top