You are here
Home > Sverige

Skandinaviska som ett gemensamt språk

Språk är i sig själv ett kommunikationsverktyg för att kunna förmedla tankar till ord. För att kunna kommunicera måste vi välja ett gemensamt kommunikationsverktyg. Vad gäller för folk i Sverige har man valt svenskan som standardspråk. Jag som kommer från Danmark har alltid betraktat svenska, danska och norska språket som

Top