You are here
Home > Turkiet

Turkiets minoritetspolitik och dess påverkan på konsolidering av demokratin

1.1 Inledning Osmanska Imperiet var ett multietniskt samhälle med en gemensam religion som utgjorde den gemensamma identiteten. Imperiets kollaps efter första världskriget och den ökade nationalismen bland befolkningarna var en hot mot den turkiska existensen. Den ökade turkiska nationalismen utvecklade idén om att de sista landområden som de hade kvar

Top