You are here
Home > Kurdistan > Syriens väg ut från inbördeskriget

Syriens väg ut från inbördeskriget

5b44c-rojava

Måste man verkligen välja mellan Jihadister/Islamister och Assad eller finns det en tredje väg?

Hur demokratisk är den Syriske oppositionen och vilka framtidsvisioner har den?

Vad kan kurderna (PYD) bidra med till att lösa konflikten?

 

Västvärldens roll måste vara att jobba framåt med demokratiska rörelser för ett demokratiskt och sekulärt Syrien. Istället för att välja fraktioner som har ett ekonomiskt och militärt stöd från Saudiarabien, Turkiet och Qatar som ideologiskt inte är demokratiska och inte har intentioner för demokrati som täcker hela den syriska etniska och religiösa minoriteter. Därför måste västvärlden inkludera PYD (Partiya Yekîtiya Demokrat) – det kurdiska demokratiska unionspartiet till förhandlingarna för fred under ledning av FN.

 

PYD som representerar kurderna i Syrien har tagit kontrollen över största delen av norra Syrien, Rojava. PYD har deklarerat självstyre i Rojavaområdet tills freden är återskapat. Rojava är delat i tre kantoner (Cizire, Kobani och Afrin). Den 21:a januari 2014 deklarerade man Cizires konstitution som erkänner kurdiska, assyriska och arabiska som officiella språk och som är baserat på sekulära och demokratiska normer. Inom kort tid förväntas även dem andra två kantoner att deklarera självstyre som kommer att få regionalt autonomi1. Målet är att detta ska vara en framtida förebild för hela Syrien som ska representera och respektera alla etniska och religiösa folkgrupper. Därför tycker jag att PYD helt klart ska vara vid förhandlingsbord när man bildar den framtida lösningen för hela Syrien.

När den arabiska våren började i Syrien med fredliga demonstrationer den 15:e mars 2011 mot Bathpartiet och dess antidemokratiska styrning av landet, svarade styret i Damaskus med våld. Med tiden eskalerade våldet och resulterade med sekteriskt våld och reguljärt inbördeskrig.

 

Inblandning av Turkiet, Saudiarabien, Qatar och USA på oppositionens sida och Iran, Ryssland, Kina på Bashar Al-Assads sida kom frihets- och demokratiönskan på sidospår och har lett till ett religiöst och etniskt inbördeskrig2.

 

Först och främst måste vi i västvärlden bli av med dubbelmoralen om vår önskan av demokratisering i mellanöstern. I stället för att acceptera att Saudiarabien, Turkiet och Qatar öppet skickar vapen, organiserar och stöttar ekonomiskt dem fundamentalistiska grupperna borde vi stötta dem politiska rörelser som vill demokratisera Syrien. Den viktigaste gruppen är kurder som inte är inviterade till fredsförhandlingarna.

 

Vidare menar jag att västvärlden ska använda sin politiska makt mot Saudiarabien, Turkiet och Qatar så de inte längre stöttar AL-nusra, ISIS och Salafister som har intentioner om ett extremistisk Syrien med sharialagar som styrform. P.g.a. detta stöd har dem grupperna blivit största ”oppositions grupp” som samtidigt hotar hela mellanöstern med destabilisering.

 

USA, Turkiet och resten av länderna som stöttar oppositionen, vill att en samlat opposition ska sitta vid bordet när förhandlingarna kommer att börja. Detta är i för sig bra om oppositionen också var av demokratisk karaktär. Men oppositionen är nationalistiska och religiöst fundamentalistiska som inte erkänner kurdernas rättigheter och inte lovar en demokratisk framtid för Syrien. PYD vill därför inte vara en del av oppositionen som är skapat med hjälp från västvärlden och som inte heller har något folkligt stöd. Kurderna väljer i stället en tredje väg för en fredlig lösning som är oberoende av utländsk inblandning men med folkligt stöd som lovar en demokratisk framtid i Syrien.

 

Avslutningsvis vill jag tillägga att snarast möjligt bör man ta diplomatiska förbindelser med det kurdiska självstyret och med PYD. Västvärlden borde använda erfarenheten från det kurdiska området till att hitta en lösning som får slut på lidandet av det syriska folket. Ledaren av PYD har uttalat till newsmaxworld 6:e januari 2014 ”Vi vill inte vara en del av en väpnad revolution. Vi försvarar oss själva och vår demokrati medan vi väntar på en bredare lösning på det syriska kriget!”3. Därför menar jag att inkludera PYD och det Kurdiska självstyret till förhandlingarna är vägen till en fredlig lösning för hela Syrien.

 

Yurtseven Ülgü

 

Källhänvisningar:

1:http://news.yahoo.com/syrian-kurdish-leader-claims-military-gains-against-islamists-201341125.html

2: http://www.globalis.se/Konflikter/Syrien

3: http://www.newsmaxworld.com/GlobalTalk/kurds-enclave-protection-assad/2014/01/06/id/545465

Lämna ett svar

Top